Print

Wie is wie

Organisatiestructuur

PICUM kent drie lagen bestaande uit het Secretariaat, het Uitvoerend Comité en de Algemene Vergadering.

  • Het Secretariaat

PICUMs dagelijke gang wordt beheerd door de directeur en de staf in het Brussels Secretariaat. Het Secretariaat wordt gesteund door een netwerk van vrijwilligers doorheen Europa dat bijdraagt aan de activiteiten van PICUM via informatieverzameling, vertaalwerk en organisatie van nationale en locale evenementen.

Klik hier voor een overzicht van PICUMs huidige staf.

  • Het Raad van bestuur

Het Raad van bestuur werkt als het bestuursorgaan van het Secretariaat. Tot de verantwoordelijkheden van het Uitvoerend Comité behoren het sturen van de missie, doelen, planningsobjectieven en het ondersteunen van het Secretariaat.

Klik hier voor een overzicht van PICUMs huidige Uitvoerend Comité.

  • De Algemene Vergadering

PICUM vormt een network van individuën en organisaties die migranten zonder wettig verblijf in Europa steunen. Dusdanig kent het PICUM-lidmaatschap een dubbele structuur: normale leden (particulieren) en geaffilieerde leden (organisaties). PICUMs jaarlijkse Algemene Vergadering biedt een forum waar normale leden kunnen stemmen over belangrijke zaken inzake de werking en de toekomstige planning van de organisatie.

Klik hier voor meer informatie over PICUMs leden.

Leden

PICUM telt meer dan 114 geaffilieerde leden en 126 normale leden in 29 landen, hoofdzakelijk in Europa maar ook in andere regio’s ter wererld.


Normale leden

Normale leden zijn mogelijk particulieren die betrokken zijn bij humanitaire activiteiten betreffende mensen zonder papieren of personen die participeren in ngo’s wiens activiteiten gedeeltelijk of volledig betrekking hebben op ongedocumenteerde migranten. Tevens inbegrepen zijn personen die beleidswerk of onderzoek verrichten, die belangstelling hebben in de begeleiding van mensen zonder wettig verblijf of die in andere opzichten een bijdrage kunnen leveren aan de opdracht van PICUM.


Geaffilieerde Leden

Geaffilieerde leden zijn niet-gouvernementele organisaties of internationale organisaties diens activiteiten volledig of gedeeltelijk betrekking hebben op de situatie van migranten zonder wettig verblijf.

Klik hier voor meer informatie over PICUMs leden.

Vrijwilligers

Despite its large network and workload, PICUM's secretariat is rather small, and we rely heavily on committed and dedicated volunteers to conduct our daily activities.

Thanks to the PICUM volunteers who compile news items and translate and proofread our newsletters and publications  , we are able to provide information about undocumented migrants in seven different languages and to reach more than 4, 000 subscribers around the world.  We are also very thankful for our volunteer translator's help in making website content available in seven languages.

To view a list of our volunteers, click here.

To become a volunteer, click here

Web, design and development by Typi Design