Print

NGO Platform Lidmaatschap

PICUM is lid van volgende mondiale en Europese ngo-netwerken:

Migrants’ Rights International: een federatie van migrantenrechtenorganisaties, vakbonden en religieus geïnspireerde groepen binnen diverse mondiale regio’s die de mensenrechten van migranten bevorderen en verdedigen. PICUM is lid van de stuurgroep van MRI.

Social Platform: een network dat sociale gerechtigheid en participatieve democratie behartigt door het verwoorden van de bezorgdheden van de lidorganisaties.

NGO PLATFORM: een netwerk van in Brussel gevestigde ngo’s die actief zijn in het veld van migratie en asiel.

European Platform for Migrant Workers’ Rights: een platform dat pleit voor een betere bevordering en bescherming van de mensenrechten van migrantenarbeiders en hun familieleden.

European Anti- Poverty Network: een vertegenwoordigingsnetwerk van ngo’s die betrokken zijn in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in EU-lidstaten.

Platform for Children’s Rights: een informele groep van ngo’s, VN-agentschappen (vertegenwoordigd door UNICEF) en EU-instellingen met als primair doel het uitwisselen van informatie over iniatieven inzake kinderrechten op EU-niveau.

Web, design and development by Typi Design