Print

Jaarverslag

PICUMs jaarlijks rapport biedt een overzicht van onze activiteiten, verwezenlijkingen en gebruik van middelen.   Het is een waardevol instrument dat PICUM-leden, geldschieters en medestanders in staat stelt het nastreven van PICUMs objectieven gedurende het afgelopen jaar en de aspiraties voor het komende jaar te beoordelen.

(enkel in het Engels verkrijgbaar)

Web, design and development by Typi Design