Print

Over ons

PICUM – het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) is een niet gouvernementele organisatie (ngo) die zich tot doel stelt het respect voor de mensenrechten van ongedocumenteerde migranten in Europa te bevorderen. PICUM streeft tevens naar een dialoog met organisaties en netwerken die soortgelijke bekommernissen delen in andere gebieden van de wereld.

PICUM voorziet een directe link tussen het grassroots niveau, waar de ervaringen van migranten zonder wettig verblijf het meest zichtbaar zijn, en het Europese niveau, waar beleidsmatig over hen beraadslaagd wordt. PICUM rapporteert over kwesties omtrent migranten zonder papieren door middel van de ondervindingen van haar leden en ziet tegelijkertijd toe op de ontwikkelingen binnen de Europese instellingen. Deze benadering brengt de bezorgdheden van ongedocumenteerde migranten in belangrijke beleidsdebatten op tafel, verzekert dat PICUMs netwerk grondig geïnformeerd wordt over de EU-agenda en ontwikkelt hun vermogen om betrokken te zijn bij de verwezenlijking van rechtvaardige en eerlijke strategieën voor migranten zonder verblijfsvergunning.

PICUMs maandelijkse nieuwsbrief over kwesties betreffende de mensenrechten van ongedocumenteerde migranten wordt in zeven talen opgesteld en wordt in omloop gebracht binnen PICUMs netwerk bestaande uit meer dan 2400 middenveldsorganisaties, personen en ver daarbuiten.

Geschiedenis

De oprichting van PICUM was een initiatief van verschillende grassroots organisaties uit België, Nederland en Duitsland die aan migranten zonder wettig verblijf  hulp boden op gebied van huisvesting, gezondheidszorg, arbeidsrechten en onderwijs. Met de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Agenda voor Integratie van de Europese Unie, voortvloeiend uit het Tempere Akkoord van 1999, stelden deze organisaties op het Europese beleidsniveau een reëel vacuüm aangaande de humanitaire bekommernissen van ongedocumenteerde migranten vast. PICUM werd opgericht om te verzekeren dat het EU-beleid inzake immigratiepolitiek conform is aan de verplichtingen van de lidstaten onder de regionale en internationale mensenrechtennormen.   Sinds PICUMs ontstaan in 2001 is het network aanzienlijk uitgebreid en heeft de organisatie een sleutelrol gespeeld in het vergroten van de zichtbaarheid van mensen zonder papieren in Europa. PICUM leidt een onafhankelijk network van meer dan 100 lidorganisaties en 105 individuele leden bieden humanitaire steun en hulp aan migranten zonder wettig verblijf in 25 landen doorheen Europa en andere regio’s van de wereld.

Web, design and development by Typi Design