Print

Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling

Keywords: United Nations

In september 2006 organiseerde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een gespreksronde waaraan meer dan 127 landen deelnamen betreffende de relatie tussen migratie en ontwikkeling. Kofi Annan, de toenmalige Secretaris-Generaal van de VN, was een sterke voorstander van de gesprekken, waarvan hij hoopte dat het de start zou betekenen van een inter-gouvernementele discussie over deze twee onderwerpen. Met dit in het achterhoofd stelde hij de oprichting van een Globaal Forum voor om een geintegreerde aanpak van migratie en ontwikkeling op zowel het nationale als het internationale niveau te bewerkstelligen. Dit Globaal Forum zou een gouvernementeel-geleid initiatief moeten zijn dat open staat voor alle 192 leden van de Verenigde Naties.

The Third Global Forum on Migration and Development - Athens, 2009

The third GFMD was held on 2-5 November in Athens, Greece. The Athens meeting had as its overarching theme “Integrating Migration Policies into Development Strategies for the Benefit of All”. The selection of this theme was based both on the diverse Greek experiences of migration and a growing global awareness of the need to better link migration to development and to make it a force for achieving the Millennium Development Goals.

The supporting Roundtable themes were:

Click here for more on the November 2009 GFMD.

During the 2009 civil society days of the GFMD, Don Flynn, PICUM Chair and Director of the Migrant Rights Centre (UK), chaired the workshop on “The Exploitation of Undocumented Migrant Women in the Workplace.” Eve Geddie, PICUM Programme Officer, co-organized the workshop with Carol Barton, Executive of the Women’s Division of the United Methodist Women (UMW) Immigrant/Civil Rights Initiative.
To read report in EN, FR or ES

Het Tweede Globaal Forum omtrent Migratie en Ontwikkeling – Manilla, 2008

Het tweede GFMD nam plaats tussen 27 en 30 oktober 2008 te Manilla in de Filipijnen. Het Manila forum draaide rond een centraal thema; “Protecting and Empowering Migrants for Development” (“Beschermen en Bewustmaken van Migranten over Ontwikkeling”) Het bouwde verder op zaken die aangehaald waren tijdens het GFMD te Brussel, maar met een speciale aandacht voor het beschermen en bewustmaken van migranten voor ontwikkeling. Het focusde op twee prioriteiten die naar voor gekomen waren tijdens het initiële GFMD te Brussel, namelijk mensenrechten en het promoten van legale migratie.

De ondersteunende rondetafel thema's waren:

Klik hier voor meer info betreffende het GFMD van oktober 2008.

Het Eerste Globaal Forum omtrent Migratie en Ontwikkeling – Brussel, 2007

De eerste meeting van het GFMD werd gehouden op 10 en 11 juli 2007 te Brussel, België. Op het einde van 2006, stuurde de Belgische overheid een thematische vragenlijst naar alle VN lidstaten (de 'Vrienden van het Forum') en conform de respons die ze ontvingen op deze vragenlijst werd een basis tot discussie uitgewerkt op de bijeenkomst van het Forum:

Klik hier voor de Slotaanbevelingen en -besluiten van de voorzitter van het GFMD.

Klik hier voor meer info omtrent het GFMD van juli 2007.

Web, design and development by Typi Design