Print

Mensen zonder papieren

Keywords: undocumented migrants, Undocumented Children, Undocumented Women

‘Mensen zonder papieren’, ‘migranten zonder papieren’ of ‘mensen zonder wettig verblijf’ zijn de termen die gebruikt worden voor migranten die niet beschikken over een verblijfsvergunning en bijgevolg geen toestemming hebben om te verblijven in het bestemmingsland. Dit kan zijn omdat ze de asielprocedure zonder succes hebben doorlopen, omdat hun visum verstreken is of omdat ze illegaal het land zijn binnengekomen.

Een mens zonder papieren wordt je niet zomaar. Vaak is dat statuut het gevolg van willekeurige beslissingen en procedures, waar je als migrant zelf weinig of geen controle over hebt. PICUM heeft ondervonden dat de meerderheid van migranten zonder papieren Europa legaal binnenkomen maar, na verloop van tijd, moeilijkheden ondervinden en geconfronteerd worden met het feit dat ze geen geldige verblijfs- of arbeidsvergunning hebben. Dit is echter geen misdrijf, maar een administratieve overtreding – een gevolg van uitbuiting, uitsluiting, desinformatie en administratief uitstel.

Eens een migrant een ongeregeld statuut heeft, wordt hij/zij systematisch uitgesloten van alle elementen die bijdragen tot een minimale levensstandaard en worden zijn/haar grondrechten dus de facto geschonden. Het ontbreekt hen aan gezondheidszorg, ze zijn uitgesloten van educatie, hebben geen arbeidsbescherming en hebben de slechtste huisvestingsomstandigheden in Europa.

Hoewel de OESO schat dat er 5 tot 8 miljoen mensen zonder papieren in Europa verblijven, lijken ze onzichtbaar voor de beleidsmakers. Hierdoor worden lokale actoren zoals ngo’s, de gezondheidssector en educatieve werkers overbelast, maar ook de lokale autoriteiten, die slechts beperkte middelen hebben om de basisrechten van mensen zonder papieren te garanderen en hen een minimale levensstandaard te bieden, moeten bijna onmogelijke inspanningen leveren.

Deze lokale actoren worden dagelijks geconfronteerd met schrijnende situaties, waarbij duidelijk is dat het ontbreken van een wettelijk statuut voor een aanzienlijk deel van de bevolking een grote hinderpaal is om toegang te krijgen tot minimale sociale diensten. Beroepsgroepen zoals dokters en leraars ervaren de tweestrijd tussen hun beroepsethiek en het beschuldigende discours over mensen zonder papieren.

PICUM is een netwerk van bezorgde individuen en organisaties die streven naar een structurele verandering voor mensen zonder papieren, door het informeren en het beïnvloeden van beleidsmakers.

Web, design and development by Typi Design